» Proje Tanıtımı
 » İdari Yapı
 » Kavun Patenti
 » Kavun Tarihi
 » Dünyada Kavunun Yeri
 » Ekim Alanları
 » Botanik Özellikleri
 » İklim ve Toprak İstekleri
 » Toprak Hazırlığı
 » Ekim ve Bakım İşleri
 » Kavun Hastalıkları
 » Hasat Mevsimi
 » Dezenfeksiyon - Depolama

ANKARA ANKARA

 Bugün tekil hit : 43
 Bugün sayfa izlenimi : 55
 Bu hatfa tekil hit : 74
 Bu hafta sayfa gösterimi : 97
 Bu ay tekil hit : 578
 Bu ay sayfa gösterimi : 1014
 Genel tekil hit : 102688
 Genel sayfa gösterimi : 282117

Ekim ve Bakım İşleri

 

Kavun hava ve toprak şartları müsait olur olmaz tohumlarının doğrudan doğruya önceden hazırlanmış yerlerine ekilmesi suretiyle yetiştirilir. Bölgemiz için kavun ekimi  nisan sonunda başlayıp haziranın ilk yarısına kadar yapılmaktadır.

 

        

140 cm ara ile açılan masuraların boyun noktasına 70–80 cm sıra üzeri mesafe ile veya düz tarlaya mibzer ile 140cm sıra arası ve 10–15 cm sıra üzeri mesafe ile ekim yapılır. Bitkiler 3-4 hakiki yaprak oluşturduğu  zaman ilk çapa yapılır ve bitkilerin boğazları doldurulur ve seyreltme işlemi yapılır. Toprağın havalandırılması ve yabancı otlarla mücadele etmek için, kavun bitkileri toprak yüzeyini örtmeye başlayıncaya kadar 2-3 kez ara işleme ve çapa yapılır. Gelişen bitkiler toprak yüzeyini kapatınca yabancı ot gelişim engellenir.

 

          Kavunun doğrudan ekimi yapılabildiği gibi fideden de dikilebilir. Fide ile üretimde plastik ve viyollerde yetiştirilen kavun fideleri 140 cm sıra arası mesafede açılan karıklara 70-80 cm sıra üzeri mesafe ile dikilir.

 

 

 

Sulama: Kavun yetiştiriciliğinde sulama, iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak değişir.Gerektiğinde yapılan can suyu dışında 1. sulama kelek kırma sonrası, asıl meyvelerin 300-350 gr ağırlığına geldiğinde ilk sulama damla sulama şeklinde veya sıra aralarına açılan karıklardan sızdırma şeklinde verilir.Damla sulama, en ideal sulama şeklidir. Salma sulama, sızdırma şeklinde kullanılabilir. Bitki kök boğazının kesinlikle suyla temas etmemesi sağlanmalıdır.Sulamanın tekrarlanıp tekrarlanmaması bölgenin toprak yapısına bağlı olup, ağır topraklarda gerek duyulmayacağı gibi, kumlu, hafif ve daha geçirgen topraklarda 2. ve 3. sulamaya ihtiyaç duyulabilmektedir.  

 

Devamlı sulanan kavunların meyveleri iri olur, ancak tad ve aroma düşüktür.

Az sulanan veya susuz yetiştirilen kavunlar daha tatlı, aromalı ve depolamaya daha uygun olur.

 

Gübreleme: Kavun yetiştirilecek toprağa, ekim veya dikimden önce yani ilk toprak işlemesi sırasında dekara 4-5 ton yanmış çiftlik gübresi verilmelidir.

Kavun yetiştiriciliğine kullanılacak gübre miktarları iklim koşulları, toprak yapısı, sulama suyu miktarı, yetiştirme dönemi ve çeşide göre değişmektedir. Doğru gübreleme programlarının toprak ve yaprak analizlerine dayanarak hazırlanması gerekmektedir. Toprak analizlerine bağlı olarak; 8 kg azot, 10-12 kg fosfor ve 15-20 kg potasyum verilmelidir. Fosforlu gübrenin tamamı, azotlu ve potasyumlu gübrelerin ise yarısı şubat ve mart aylarında toprak hazırlığı sırasında verilmesi gerekmektedir. Azotlu ve potasyumlu gübrelerin diğer yarısı ise; meyveler yaklaşık 300-350gr gibi olduğunda (1. sulama zamanı) verilmelidir.

 

Potasyumlu gübre, depolama süresinde doğrudan etkilidir.

 » 1 Numaralı Depo
 » 2 Numaralı Depo
 » 3 Numaralı Depo
 » 4 Numaralı Depo
 » 5 Numaralı Depo
 » 6 Numaralı Depo
 » 7 Numaralı Depo
 » 8 Numaralı Depo
 » 9 Numaralı Depo
 » 10 Numaralı Depo
 » 11 Numaralı Depo
 » 12 Numaralı Depo


Depoları izlemek
için tıklayın

Kullanıcı adı: Kavundepo
Şifre: 123456 

©2011 KirkagacKavunlari.com ~ Tüm hakları saklıdır.
Bu Site Zafer Kalkınma Ajansının katkısıyla hazırlanmıştır.
Bu sitenin içeriğinden sadece Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı sorumludur ve bu içeriğin herhangi bir şekilde Zafer Kalkınma ajansının görüş ve tutumunu yansıttığı ileri sürülemez.